1
nhà đầu tư tập đoàn VinGroup sẽ triển khai một dự án bất động sản lạ ở Quận 9 Với diện tích 365 ha trong số lòng đô thị Long Thạnh Mỹ Với những hạng mục Hạ tầng, tiện ích sang trọng mang tên VinCity Grand Park.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments